سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
تقدیر از کارشناسان بیمه


سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری مراسم قران دوره در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
گفتمان و مشاوره دینی در بیمارستانها


شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
ترویج زایمان طبیعی در سطح شهر


یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
گرامیداشت روز ماما در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی