نکوداشت بازنشستگان 1396 بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی
سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
پنجمین محله طرح شهید دکتر رهنمون


یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷
حضور پرسنل پرستاری در دفتر ریاست بیمارستان


یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷
انتصاب مدیر بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی


چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
کسب مقام اول مسابقات فوتسال ادارات شهرستان


چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
انتصاب رئیس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی


سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷
نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه خبر داد