چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید فرماندار شهرستان تربت حیدریه از بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی


سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری اولین جلسه morning report در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی


سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تبریک سال نو با حضور معاونت درمان دانشگاه در بیمارستان


سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
ارائه خدمت مراکز درمانی دانشگاه به بیش از ۱3 هزار نفر در تعطیلات نوروزی


سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
بیش از 480 مورد ماموریت توسط اورژانس ۱۱5 در ده روز گذشته


سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
کاهش آمار مراجعین به مراکز درمانی تربت حیدریه در روزهای ابتدایی سال 97


سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تمامی خدمات حوزه سلامت در ایام تعطیلات ارائه می شود