انتصاب سرپرست اداره اقتصاد سلامت و تعرفه معاونت درمان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۳ | تعداد بازدید: 194

طی ابلاغی از طرف دکترمحمدرضا بهروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، احسان معلم بعنوان “سرپرست اداره اقتصاد سلامت و تعرفه معاونت درمان” منصوب گردید. در بخشی از این ابلاغ آمده است:

جناب آقای احسان معلم

انتظار میرود با جلب مشارکت همکاران و بهره گیری از تمام ظرفیت ها ی موجود در راستای تحقق اهداف ترسیم شده براساس قوانین بالادستی،  بررسی والتزام در راستای کاهش هزینه ها، پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات،  نظارت و تحلیل برثبت به موقع وصحیح داده های فن آوری، دریافت و ابلاغ تعرفه ها،  بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستان، در اجرای دقیق طرح تحول نظام سلامت اقدام نمایید.