عباس خیریه کارشناس پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص بیان کرد

ایثار ماندگار با اهدای اعضای بانوی 37ساله در شهرستان تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰۹:۵۱ | تعداد بازدید: 23

به گزارش روابط عمومی، با اهدای اعضای  بانوی 37ساله در شهرستان تربت حیدریه، ایثارماندگاردیگری رقم خورد.عباس خیریه کارشناس پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص بیان داشت :بدنبال تایید مرگ مغزی بیمار که در بخش جراحی اعصاب بیمارستان آموزشی،درمانی نهم دی بستری بود، پس از کسب رضایت از خانواده وی ،جهت اهداء عضو به مشهد انتقال یافت .خیریه افزود : دوکلیه،کبد،دوقرنیه این ایثارگر نجات بخش جان هموطنان نیازمند شد.