دکتر محمدرضا بهروز معاون درمان دانشگاه به همراه جمعی از مدیران بصورت سرزده از بیمارستان نهم دی بازدید بعمل آورد

بازدید سرزده و شبانه معاون درمان از بیمارستان نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۳ | تعداد بازدید: 123
بازدید سرزده و شبانه معاون درمان از بیمارستان نهم دی
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، دکتر محمدرضا بهروز معاون درمان دانشگاه به همراه جمعی از مدیران از جمله دکتر حیدری مدیر درمان و خانم کمالی رئیس اداره پرستاری بصورت سرزده از بیمارستان آموزشی،درمانی نهم دی بازدید بعمل آوردند.در این بازدید معاون درمان ضمن عیادت از بیماران بستری در بخش های مختلف از نزدیک در جریان ارائه خدمات به بیماران و نحوه رسیدگی آنان قرار گرفت. در ادامه محمدرضا بهروز با بررسی دیدگاه ها و نظرات پرسنل بیمارستان نهم دی خاطرنشان کرد امید است در سال جاری با همکاری مدیران بخش های مختلف و برنامه ریزی های بلند مدت، گام های مثبت گوناگونی در رابطه با بهبود کیفیت خدمات درمانی انجام شود.
 
 
 
بازدید سرزده و شبانه معاون درمان از بیمارستان نهم دی