بازدید معاون درمان و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه از بیمارستان در حال ساخت امام حسین (ع)

بازدید محمدرضا بهروز معاون درمان دانشگاه از بیمارستان امام حسین (ع)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۴:۳۲ | تعداد بازدید: 141

به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، بمنظور نظارت کامل از روند اجرایی و مراحل ساخت بیمارستان 200 تختخواب امام حسین (ع)، معاون درمان بهمراه جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از این بیمارستان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید تمامی قسمت های بیمارستان مورد بررسی قرارداده شد و نکات قابل توجهی در رابطه با افزایش کیفیت و کمیت مراحل ساخت بازبینی شد. دکتر محمدرضا بهروز در پایان عنوان کرد : امید است با توجه به افزایش سرعت مراحل تکمیل مرکز درمانی امام حسین (ع) در سال جاری شاهد بهره برداری از این بیمارستان باشیم.