بیش از ۱00نفر، مسافر اتوبوس دیابت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۲:۵۵ | تعداد بازدید: 30

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از غربالگری دیابت بیش از  100نفر از شهروندان توسط کارکنان اداره پرستاری و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی،اعظم کمالی بیان کرد:همزمان با هفته دیابت، اتوبوس آمبولانس دانشگاه در محل میدان مرکزی شهرستان مستقر گردید و 100نفر از همشهریان با مراجعه به اتوبوس  از خدمات غربالگری دیابت بصورت رایگان بهره مند شدند.

مدیر اداره پرستاری تصریح کرد : تغذیه سالم و تحرک بدنی از فاکتورهای مهم در پیشگیری از ابتلا به بیماری دیابت می باشد.