الهام نجاتیان از برگزاری نشست هم اندیشی حوزه درمان و بررسی میزان تحقق اهداف برنامه های این معاونت درسال ۹۷خبرداد

تجزیه و تحلیل برنامه عملیاتی حوزه معاونت درمان دانشگاه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۲:۴۸ | تعداد بازدید: 90
برنامه عملیاتی

همزمان با پایان سه ماهه اول سال 1398، الهام نجاتیان پور در گفتگو با روابط عمومی معاونت درمان از برگزاری نشست هم اندیشی حوزه درمان  و بررسی میزان تحقق اهداف برنامه های این معاونت درسال 97خبرداد.، این  نشست با حضور معاون درمان، مدیران و کارکنان مسئول برنامه ها از حوزه درمان و بیمارستان نهم دی  برگزار گردید.نجاتیان پور در ادامه گفت : در این جلسه عملکرد حوزه درمان طی سه سال اخیر تجزیه تحلیل شد و برنامه عملیاتی درمان مشترک بین دانشگاهها در سال 98 مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین هریک ازبرنامه ها مشخص شد.در پایان الهام نجاتیان پور مسئول برنامه عملیاتی ضمن تقدیر از توجه ویژه معاون درمان به موضوع میزان تحقق اهداف برنامه عملیاتی، ازتلاشهای فراوان تمامی کارشناسان مسئول برنامه و رصد مدیران بر نحوه اجرای صحیح برنامه تشکر کرد. گفتنی است در انتهای جلسه تعدادی از فعالان برنامه عملیاتی در سال گذشته توسط معاون درمان مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

 

 

برنامه عملیاتی

 

برنامه عملیاتی