معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

حرفه ی پرستاری در درجه اول هنر است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۴:۲۲ | تعداد بازدید: 127

معاون درمان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  به مناسبت روز پرستار ضمن حضور در بیمارستان های نهم دی، امام رضا(ع) شبکه بهداشت و درمان مه ولات و بیمارستان تامین اجتماعی  تبریک این روز به پرستاران، از زحماتشان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی، دکترمحمدرضا بهروز گفت: حرفه ی پرستاری در درجه اول هنر و در درجه دوم اخلاق پرستاری  است که باید با رفتار و منش خوب به بیماران خدمت کنند و امسال هم از طرف سازمان جهانی بهداشت، سال پرستاری نامگذاری شده است که نشانه توجه و ارزش به مقام پرستار و نقش این عزیزان در درمان بیماران است.

او بیان داشت: درحال حاضرحدود ۵۰۰ پرستار در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فعالیت میکنند،که پیگیر مطالبات و درخواست های این عزیزان هستیم.