معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با توجه به آغاز مرحله عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور در مراکز کنترل فشار از نحوه اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون بازدید نمودند .

حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مراکز کنترل فشارخون

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳:۳۲ | تعداد بازدید: 50

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با توجه به آغاز مرحله عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور در مراکز کنترل فشار از نحوه اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون بازدید نمود .در این بازدید معاون درمان و جمعی از مدیران نیز حضور داشتند، دکتر محمد رضا بهروز ضمن بررسی آمار و روند اجرای برنامه و بررسی تجهیزات مورد استفاده بر اتخاذ راهکارهایی جهت ارتقاء کمی و کیفی اجرای بسیج ملی تاکید نمود.وی در پایان با توجه به اهمیت موضوع پرفشاری و کنترل فشارخون و خطرات ناشی از آن، از افراد بالای 30 سال درخواست نمود جهت پایش فشارخون به پایگاه های سیار و مستقر کنترل فشارخون در سطح شهرستان مراجعه نمایند.

 

 

 

 

حضور معاون درمان بسیج ملی کنترل فشار خون

حضور معاون درمان بسیج ملی کنترل فشار خون

حضور معاون درمان بسیج ملی کنترل فشار خون