مربیان بهداشت مدارس شهرستان تربت حیدریه در کارگاه آموزشی" دیابت، آموزش به خانواده، دیابت کودکان "شرکت کردند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۲:۵۱ | تعداد بازدید: 21

مدیر اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، از برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" دیابت، آموزش به خانواده، دیابت کودکان " با هدف آشنایی مربیان بهداشت مدارس شهرستان با اقدامات ضروری در خصوص کودکان دیابتی  خبرداد.

به گزارش روابط عمومی، اعظم کمالی بدنبال اعلام مطلب فوق افزود: دراین کارگاه در خصوص بیماری دیابت مخصوصا در گروه کودکان و نحوه کنترل قندخون با دستگاه گلوکومتر(تست قند) توضیحات لازم به شرکت کنندگان ارائه گردید.کمالی با بیان این موضوع که اصلاح روش زندگی و درمان دارویی دو محور مدیریت بیماری دیابت است، افزود:اندازه گیری مستمر و درزمان های مناسب قند خون در کنترل دیابت نقش موثری دارد.

مدیر اداره پرستاری درپایان گفت : جهت کنترل عوارض دیابت، آموزش صحیح به بیمار دیابتی در مورد مراقبت از پاها،کنترل مطلوب چربی های خون، قطع مصرف دخانیات، بهداشت دهان و دندان ،معاینات چشمی، و مهارت حل مشکل وکنترل استرس اهمیت فراوان دارد.