سرپرست معاونت درمان

Last Update: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۲:۲۸| تعداد بازدید: 935

دکتر بهروز

 

 

معاون درمان

 

نام ونام خانوادگی مسئول:  دکتر محمدرضا بهروز

 سوابق مدیریتی:

کارشناس نظارت بر درمان از سال1380 تا 1386 و از 1389تا سال1390

رئیس بیمارستان نهم دی از خرداد1386تا شهریور1389

رئیس اداره بازرسی ازتیر ماه سال1390

عضو اصلی کمیسیون نظام وظیفه از سال1389 تا کنون

معاون درمان از تیر1391 تا 1396واز 1397تا کنون

نماینده وزیر در کمیسیون ماده11 از سال1391 تا کنون