مسئول و کارشناسان واحد

Last Update: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۰:۰۷| تعداد بازدید: 240

مسئول اداره:

آقای احسان معلم (کارشناس ارشد اقتصاد سلامت)

 

کارشناسان:

خانم میترا مالکی (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) – کارشناس تحلیل منابع و مصارف

خانم یگانه جراح کارشناس گایدلاین های بالینی و استاندارد های خدمتی

 

شماره تماس:    52286729-051