مراکز مشاوره معتبر مورد تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۷ | تعداد بازدید: 168

در راستای برنامه عملیاتی مراقبت در منزل با عنایت به ابلاغ دستورالعملهای وزارتخانه مراکز معتبر این دانشگاه به شرح ذیل جهت اطلاع رسانی عنوان میگردد

1- مرکز مشاوره وخدمات پرستاری در منزل  معراج

2-مرکز مشاوره وخدمات پرستاری در منزل سروش سلامت

3-مرکز مشاوره وخدمات پرستاری در منزل هستی بخش

4- مرکز مشاوره وخدمات پرستاری در منزل پیام سلامت دولت آباد