معاونت درمان

حوزه ریاست معاونت درمان

Last Update: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۰:۵۵| تعداد بازدید: 2
دکتر علی ایزدی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

دکتر علی ایزدی

شماره تماس: 05152239314

 

مدیر درمان:

دکتر حسین عزیزی

شماره تماس: 05152239312

 

مسئول دفتر:

میلاد محبی

شماره تماس: 05152239314