معاونت درمان

شرح وظایف

Last Update: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۲:۴۸| تعداد بازدید: 185

اداره اقتصاد سلامت

مقدمه:

منابع در دسترس ما محدود و از طرفی خواسته ها و نیازهای بشری نامحدود است. اقتصاد علم چگونگي انتخاب و به‌کارگيري این منابع محدود به منظور توليد کالاها و خدمات مختلف و توزيع آن‌ها براي مصرف حال و آينده گروه‌هاي مختلف اجتماعي است. اقتصاد ناظر به تخصیص منابع کمیاب به شیوه ای است که منافع حاصله را به حداکثر برساند.

از طرفی سلامت یک حق انسانی و سنگ بناي اصلي سرمايه انساني افراد و جامعه محسوب می شود، در عین حال برای تامین سلامت کامل همه افراد محدودیت منابع وجود دارد؛ لذا عرصه سلامت، عرصه جدال یک ارزش انسانی و یک ارزش اقتصادی تلقی می شود. بنابراين، اقتصاد سلامت ناظر بر چگونگي تخصيص منابع كمياب براي توليد کالاهای سلامت (همانند داروها) و خدمات سلامت (همچون تست های تشخیصی و پروسیجرهای درمانی) و چگونگي توزيع خدمات سلامت بين افراد و گروههاي مختلف جامعه است.

امروزه علم اقتصاد سلامت حائز اهمیت ویژه ای است چرا که طی چند دهه اخیر هزينه هاي بهداشتي-درماني به دليل فراگيرتر شدن خدمات،‌ افزايش جمعيت بویژه جمعیت كهنسال، استفاده از تکنولوژي‌هاي مدرن و گران قيمت پزشکي و تغييرات اپيدميولوژيك مانند بيماري‌هاي مزمن در حال افزايش است.

در برابر روند رو به رشد هزینه ها، سازمان‌هاي بهداشتي و درماني روش‌هاي مختلفي را به‌کار مي‌گيرند تا این هزينه‌ها را کنترل کنند مانند تغيير در روش پرداخت به ارائه‌کنندگان خدمات و واگذاري مسئوليت به آن‌ها ، تأکيد بر خدمات سرپايي و کاهش مدت اقامت بيماران، ادغام و طراحي مجدد فرايندهاي کاري و مديريت کيفيت و ....

اداره اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه درصدد است تا با تعامل و مشارکت با سایر حوزه های دانشگاه و انجام مطالعات پژوهشی و پایش و نظارت بر فرآیندها و عملکرد اقتصادی واحدهای تابعه، در راستای مدیریت منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه ها) گام بردارد.

 

 

 

شرح وظایف: 

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد اقتصاد سلامت معاونت درمان دانشگاه (برنامه ریزی عملیاتی همسو و منطبق با اهداف استراتژیک دانشگاه، جهت اداره صحیح فعالیتها و نیل به اهداف سازمانی).
 • انتقال دانش و فن آوری روز اقتصاد بیمارستانی به مدیران و کارشناسان از طریق نیازسنجی آموزشی ، برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی کارکنان بیمارستان ها در حوزه های مرتبط
 • بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی موجود ( منابع و مصارف) بیمارستان های تابعه دانشگاه با استفاده از چک لیست و شاخصهای اقتصادی عملکرد بیمارستانها، تحلیل داده های جمع آوری شده و توصیه و راهکارهای برون رفت از چالشهای موجود
 • شرکت در جلسات مرتبط با واحد ، تشکیل کارگاهها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد سلامت
 • تشکیل کمیته همسویی در موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر با دانشگاه و برگزاری جلسات منظم
 • پیگیری اسناد هزینه های بیمارستانها و تخصیص اعتبارات صورت گرفته از وزارت متبوع
 • نظارت و کنترل بر فعالیت واحدهای هزینه‌گذاری و ترخیص در مراکز درمانی تحت پوشش از نظر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه.
 •  حفظ و گسترش همکاریهای درون بخشی و فرابخشی در چهارچوب وظایف و اختیارات اداره به منظور تسهیل در انجام امورات محوله.
 • طراحی شاخص های اقتصاد سلامت و اقتصاد بیمارستان
 • فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با حوزه کاری به منظور ارتقای فرایندهای ارائه خدمات به بیماران، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بیمارستانها در قالب پژوهشهای کاربردی (HSR)  و براساس اولویتهای پژوهشی دانشگاه
 •    انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد در راستای اجرای طرح تحول سلامت
 • بررسی کسورات بیمه ای و ارائه راهکارهای کاهش آن
 • اخذ، تدوین و تفسیر قوانین و مقررات در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، خصوصی و خیریه و نظارت و کنترل بر اجرای آن
 • بررسی پروسیجرها و خدمات درمانی فاقد تعرفه مشخص و استخراج و تعیین تعرفه مربوطه با استفاده از منابع مختلف مرجع در امر تعرفه گذاری (کتاب ارزش نسبی خدمات)
 • نظارت بر اجرای صحیح کتاب ارزش های نسبی در مراکز درمانی بستری  و سرپایی تابعه
 • نظارت برثبت به موقع، صحیح وکامل اطلاعات در پرتال و سایت های وزارتخانه، پیگیری و تحلیل موارد مرتبط با HIS و سیستم های فن آوری مراکز تابعه، سپاس ، داشبورد ، حوادث ترافیکی و...
 • انجام گزارشات تحلیلی (گزارش تخفیفات پرسنل بیمارستان، مطالبات دانشگاه، گزارش سه ماهه عملکرد بخش های بیمارستان و ....)