معاونت درمان

مسئول وکارشناسان واحد

Last Update: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۲:۳۸| تعداد بازدید: 202

:واحد بیماران خاص وپیوند:

مسئوال واحد:آقای علی دلاور-کارشناس ارشد مدیریت پرستاری-

این واحد از سال1396 تحت نظر مستقیم معاون درمان دانشگاه شروع به فعالیت نموده است ومسئولیت پیگیری،درمان وارائه خدمات به بیماران خاص تحت پوشش دانشگاه را بر عهده دارد.

وظایف کلی:

1-ایجاد بستر های لازم جهت ارائه خدمات به بیماران ،مطابق با بخشنامه های وزارت

2-نظارت بر روند درمان وارائه خدمات به بیماران

3-پیگیری واجرای بخشنامه های وزارت

کارشناسان واحد:

کارشناس بیماران خاص(هموفیلی،تالاسمی،دیالیز):آقای خیریه،آقای ضیغمی زاده

کارشناس بیماران صعب العلاج(سرطان):آقای وقفی،خانم محوری

کارشناس پیوند ومرگ مغزی:آقای خیریه،آقای ناصری