معاونت درمان

معرفی واحد آمار و سطح بندی خدمات درمانی

Last Update: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۰۷:۴۸| تعداد بازدید: 45

واحد آمار و سطح بندی خدمات درمانی

مدارک پزشکی عبارت است  از حقایق بیماری، وضعیت بهداشتی، اطلاعاتی از زندگی و تاریخچه بهداشتی بیمار که شامل بیماری ها و شرایط قبلی و فعلی و درمانهای انجام یافته برای وی می باشد که توسط پرسنل حرفه ای مریوط به مراقبت های مدارک پزشکی بیمار، ثبت می گردد. مدارک پزشکی و اطلاعات موجود در آن اهرمی بسیار مطمئن، باارزش و قابل اعتماد در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی مدیران بهداشتی و درمانی می باشد.

مدارک بهداشتی و پزشکی بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز نظام بهداشتی درمانی در هر جامعه را تامین می نماید؛ به طوری که کلیه فعالیت های مراکز بهداشتی، درمانی به صورت مستندات دستی یا کامپیوتری ثبت و ضبط می شود و اطلاعات غنی و با ارزشی به منظور استفاده های آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی فراهم می آورد.

از مدارک پزشکی هر مرکز می توان بعنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه درمان، ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهم دارند، تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار، اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی، کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول، تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی و ... استفاده نمود. در علوم پزشکی، رشته مدیریت اطلاعات سلامت و خدمات مرتبط طی دهه های اخیر نقش اساسی در انجام پژوهش های بالینی ایفا نموده است و در واقع مهم ترین منبع قابل استناد در این گونه پژوهش ها محسوب می شود. به علاوه پایه اولیه ایجاد بانک های اطلاعاتی علمی پزشکی هر کشور را مدارک پزشکی تشکیل می دهد.

 

خلاصه شرح وظایف و فعالیت های واحد آمار و سطح بندی خدمات درمانی معاونت درمان:

 • جمع آوری آمار فعالیت و مراجعین بیمارستان ها و تجزیه و تحلیل آمارها 
 • جمع آوری و به روز نمودن آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی شامل بیمارستان ها، درمانگاه ها، نظام پزشکی، مراکز توانبخشی، رادیولوژی ها، آزمایشگاه ها و ...
 • پاسخگویی به آمار و اطلاعات درخواستی از سوی وزارت متبوع و مسئولان دانشگاه و نيز واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي
 • پاسخگویی به آمار و اطلاعات درخواستی از سوی مراجع خارج از سازمان مانند استانداری، فرمانداری و سایر ارگان های متقاضی
 • تکمیل آمار و اطلاعات و محاسبه شاخصهای مورد نیاز هیات امناء و مدیریت بودجه
 • پيگيري ثبت و ارسال آمار در موارد بحران
 • پیگیری ثبت و تاييد آمار و اطلاعات اورژانس بیمارستانی در سامانه medcare و آموزش و راهنمایی بیمارستان ها در تهیه و تکمیل این شاخص ها
 • پيگيري ثبت، بررسی و نظارت بر آمار و اطلاعات بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب)
 • بارگذاري آمارهاي مربوطه در سامانه برنامه عملياتي
 • تهیه آمارهای مقایسه ای سه ماهه، شش ماهه و سالیانه
 • ارائه آمار و اطلاعات معاونت درمان جهت سالنامه آماري
 •  همکاری در طرح های مختلف تحقیقاتی و آماری ارجاعی از واحدهای مختلف دانشگاه در جهت آمارگیری و امور مربوط به مدیریت اطلاعات سلامت
 • ابلاغ و نظارت بر اجراي آخرين دستورالعمل هاي مديريت اطلاعات سلامت (پرونده الكترونيك سلامت، نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك و ...)
 • پیگیری و نظارت بر سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت
 • پیگیری امور مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان ها
 • کلیه امور مربوط به مکاتبه، پیگیری و انجام فرآیند امحا در بیمارستان ها
 • برگزاری و پيگيري دوره هاي آموزشي کارکنان رشته فن آوري اطلاعات سلامت