معاونت درمان

مسئول و کارشناسان واحد

Last Update: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰۸:۱۷| تعداد بازدید: 364

مسئول اداره:

آقای احسان معلم (کارشناس ارشد اقتصاد سلامت)

 

کارشناسان:

خانم میترا مالکی (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)- کارشناس تحلیل منابع و مصارف

خانم یگانه جراح (کارشناس اتاق عمل)-  کارشناس گایدلاین های بالینی و استاندارد های خدمتی

 

شماره تماس:    52286729-051