دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
لطفا جهت دریافت فایل خدمات انجام شده در معاونت درمان در طول سال 1396 کلیک نمایید 


دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

معاونت درمان

قابل توجه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

(آگهی شناسایی افراد واجد صلاحیت)


یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
در راستای برنامه عملیاتی مراقبت در منزل با عنایت به ابلاغ دست


شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
اطــــلاعیه


جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲
با عنایت حق تعالی و پی


دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲
 

با سلام و احترام

همکار محترم پیش کسوت