معاونت درمان

سه‌شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
تقدیر از بانوان شاغل در معاونت درمان در روز زن


چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰
پیام رئیس اداره پرستاری در خصوص هفته دیابت


دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
تبریک روز رادیولوژی


چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
پیام تبریک معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بمناسبت هفته جهانی اتاق عمل


شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
پیام تبریک معاون درمان بمناسبت 26 شهریور روز اورژانس115


سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
بیمارستان آموزشی،درمانی نهم دی به دستگاه اکسیژن ساز مجهز شد