امور آزمایشگاه ها

Last Update: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳:۲۰| تعداد بازدید: 1039

"معرفی اعضا"

 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

رئیس اداره :

 

"آقای محمد تقی خضری"

راه های ارتباطی : تلفن : 05152238138  ایمیل : Khmt156@gmail.com

کارشناس اداره :

 

"آقای حسین حاجی نیا"

راه های ارتباطی : تلفن : 05152238138

 

رسالت اداره امور آزمایشگاهها:

 

تامین، ارتقاء و حفظ سطح کیفیت ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی