امور آزمایشگاه ها

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱۲:۲۰| تعداد بازدید: 1484

 

 

دکتر محمدعلی فهمیده‌کار

    سمت: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

    مدرک تحصیلی : رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

     تلفن هماهنگی : 05152238138

     ایمیل :