اطلاعیه جذب پزشکان عمومی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۲۷ | تعداد بازدید: 82

شماره : 2752

تاریخ:18/7/1392

اطلاعیه

با سلام واحترام:

بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در نظر دارد جهت تکمیل کادر پزشک عمومی

بخش اورژانس با پزشکان عمومی شهرستان به صورت تفاهمی قرار داد منعقد نماید

لذا از پزشکان محترم تقاضا میشود در صورت تمایل به امور اداری بیمارستان مراجعه

ویا با شماره

تلفن مستقیم 2249606 تماس حاصل فرمایند.

 

با تشکر

روابط عمومی معاونت درمان

وبیمارستان آموزشی درمانی نهم دی