اطلاعیه قابل توجه پیشکسوتان محترم پرستاری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ۱۱:۴۶ | تعداد بازدید: 81

 

با سلام و احترام

همکار محترم پیش کسوت

               پیرو تصمیم  معاونت محترم درمان مبنی بر تدوین تاریخچه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  تربت حیدریه وثبت مستندات مربوطه ، بدینوسیله از پیش کسوتان این حـرفه دعوت می شود در جلسه ای که به همین منظور در روز شنبه مورخ92/9/3 ساعت10 صبح در ساختمان معاونت درمان ( سالن اجتماعات) برگزارمی گردد شرف حضور یابند. خواهشمند است در زمان حضور درجلسه اوراق قدیمی  شامل اولین ابلاغ های صادره ،عکسهای قدیمی وقابل درج مربوط به مراسم فارغ التحصیلی ،  سردرب ،  محوطه وسالن های  بیمارستان  یا شبکه بهداشت و درمان سابق ، روز پرستار، افتخارات در زمینه آموزشی ،بالین ، درمان ،پژوهش وسایر وقایع مهم راجهت ثبت در کتابچه تاریخ پرستاری دانشگاه  با نام خودتان  به همراه داشته باشید .ازهمکاری ومشارکت شما عزیزان  در تدوین این مجموعه ارزشمند سپاسگزاریم.