معاونت درمان

روابط عمومی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰۹:۲۸| تعداد بازدید: 952
100

یگانه جراح

    سمت: مسئول روابط عمومی معاونت درمان

    مدرک تحصیلی : کارشناسی اتاق عمل

     تلفن هماهنگی : 05152286729

     ایمیل : jarahy1@thums.ac.ir